در طول سال‌ها، ایتوک برای ارائه خدمات ذخیره‌سازی به تامین‌کنندگان و مشتریانمان شهرت زیادی به دست آورده است.