تامین کشتی

ایتوک به عنوان مجموعه ای با سابقه در بازار سوخت و فرآورده های نفتی به منظور فعالیت در بازار حمل نقل بین المللی و صنعت دریایی و همچنین با تسلط کامل به حقوق بین الملل، قوانین، دستورالعمل ها، الزامات مالی مورد نیاز و با شناخت کامل از بنادر ، محدودیت ها و تجهیزات موجود در آن ها با استفاده از مجموعه های طرف قرارداد خود آمادگی جهت ارائه خدمات کشتیرانی و لجستیک دریایی را دارا می باشد.

توضیحات

آیا سوالی دارید؟

اگر سوالی دارید یا درخواست این محصول را دارید اینجا کلیک کنید
درخواست محصول
درخواست محصول

دانلود

-

-

-